Právní ochrana

LICIT OMBUDSMAN

V LICITU na to nejste sami. Sdružení spotřebitelů Licit.cz zřídilo institut veřejného ochránce práv tzv. LICIT Ombudsmana, který zastupuje všechny členy při řešení právních problémů, upomínek, žalob a nekorektního jednání ze strany dodavatelů energií.

LICIT Ombudsmanem je od roku 2017 JUDr. Tomáš Panáček, který vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2008 vykonává advokacii. V roce 2007 zahájil spolupráci se společností eCENTRE, a.s., která patří mezi největší a nejstarší specialisty na hromadné elektronické aukce. Právě eCENTRE podnítila vznik samostatné a nezávislé komunity spotřebitelů, která využívat výhody vysokého počtu spojených odběratelů pro lepší vyjednávání s dodavateli.

Instituci nezávislého a proaktivního ombudsmana nereprezentuji pouze já, za mnou stojí ještě další kolegové advokáti, kteří jsou zkušenými odborníky,“ říká JUDr. Tomáš Panáček, a dále dodává: „Společným cílem je bojovat proti nekorektnímu jednání dodavatelů a prodejců, kteří užívají protiprávních a neetických praktik. Rádi bychom naší činností přispěli k narovnání trhu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Vše zpracováváme pouze za účelem poskytování maximálního servisu a služeb.

Vyplněním příslušných údajů ve formuláři na www.licit.cz udělujete nezávislé aukční síni eCENTRE, a.s. souhlas k tomu, aby využívala uvedeného telefonického, případně emailového, kontaktu za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, týkajících se služeb poskytovaných v rámci komunity LICIT.

Společnost eCENTRE, a.s. zpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytnuté osobní údaje, a to za účelem zprostředkování požadovaných služeb.

Vyjádření LICIT Ombudsmana JUDr. Tomáš Panáčka k ochraně osobních údajů: „Zákonná ochrana osobních údajů má za cíl především zamezit neoprávněnému zneužívání zásahů do soukromí nás – lidí. Právě s tímto pohledem a zaměřením je nutné při nakládání s osobními údaji vždy pracovat.“

NUTNÁ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

V případě, že dojde mezi eCENTRE, a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz).