Vyberte stránku

Co je to elektronická aukce?

Elektronická aukce, jinak také e-aukce, je on-line jednání většího množství prověřených dodavatelů, splňujících podmínky e-aukce, o ceně energií. Oproti klasickým aukcím se však cena snižuje. Každý ze zapojených dodavatelů vidí pouze nejnižší cenovou nabídku v daném okamžiku a může tak pružně reagovat dalším snížením ceny.

Co musím udělat, pokud chci cenu z elektronické aukce?

Pro získání nejlepší ceny energií vzešlé z e-aukce stačí poslat kontakt! Na základě Vašeho posledního ročního vyúčtování Vám spočítáme, kolik můžete ušetřit a zašleme Vám cenové porovnání a k podpisu Pověření k zastupování. Pak už stačí, když nám poštou zašlete zpět tyto podklady:

  • Vámi podepsané Pověření k zastupování (2x, 1x zůstává Vám)
  • Poslední roční vyúčtování (kopie)

Pokud máte k dispozici, zašlete nám také smlouvu se stávajícím dodavatelem energie včetně případných dodatků. Pokud však smlouvu nemůžete najít, NEVADÍ! Právě díky Pověření k zastupování si veškeré potřebné údaje můžeme od Vašeho stávajícího dodavatele vyžádat sami.

My Vám následně připravíme Smlouvu s dodavatelem vzešlým z e-aukce. A vše je hotovo.

Co získám využitím elektronické aukce?

  • VÝHODNOST Výhodné ceny v průměru o 20-30 % nižší než aktuální ceníkové ceny dodavatelů energií.
  • JISTOTU – Jistotu cen a podmínek v nově uzavřené smlouvě na 2 roky.
  • GARANCE – Garantované podmínky bez skrytých poplatků a bezproblémový přechod k novému dodavateli.
  • VIP SERVIS – Už se nemusíte o nic starat. Zajistíme Vám výhodné ceny a podmínky z e-aukce opakovaně.
  • FAIR PŘÍSTUP – Nejsme zástupce žádného dodavatele.
  • ZDARMA – Využití cen z e-aukce je pro naše klienty zcela zdarma.
  • PÉČI – Péči, kterou jinde nezískáte. Svých klientů si velmi vážíme a pečujeme o ně s úctou a vřelostí.

Co se v elektronické aukci soutěží?

Ceny, které je možné ovlivnit v e-aukci, jsou ceny bez distribučních poplatků, tedy státem neregulovaná část energií.

elektronicka aukce licit

Kdy mohu získat ceny z elektronické aukce?

Ceny z e-aukce můžete získat v těchto případech:

smlouva aukce licit

Pokud mám více odběrných míst, můžu elektronickou aukci využít pro všechna místa?

Záleží jen na Vaši vůli. Do e-aukce můžete zařadit všechna odběrná místa, ale také nemusíte. Logické ovšem je mít odběrná místa za stejnou cenu a u stejného dodavatele.

Budete mi měnit elektroměr, plynoměr?

Elektroměr ani plynoměr se Vám díky využití e-aukce měnit nebude. Získáte pouze nového dodavatele energie. Distributor, který se stará o tyto zařízení, pro Vás zůstává stále stejný (např. RWE a ČEZ pro Moravskoslezský kraj).

Co když mi dodavatel změní cenu neregulovaných plateb?

Dodavatel Vám změnit cenu nemůže, protože jako přílohu ke smlouvě máte Jednostranné čestné prohlášení dodavatele, kde je mimo jiné uvedeno, že ceny jsou po dobu 24 měsíců neměnné. Právě to, aby Vám dodavatel garantoval cenu na celou dobu bez dalších skrytých poplatků, je servis, který je součástí naší služby.

Na jakou dobu je smlouva z elektronické aukce sepsána?

Smlouva s novým dodavatelem se vždy u domácností sjednává na dobu určitou s dobou platností na 2 roky od možného zahájení dodávek novým dodavatelem, a to jak pro elektřinu, tak pro zemní plyn.

Proč jsem novou smlouvou vázán na 24 měsíců?

Protože dodavatel v e-aukci nabídne podstatně výhodnější cenu, než kdybychom cenu soutěžili na dobu neurčitou. Dodavatel by neměl jistotu, jak dlouho Vám bude energii dodávat.

Kdo a jak Vás platí?

Odměnu, kterou z této práce máme, platí vítězný dodavatel formou předem stanového aukčního poplatku. Pro dodavatele je tato služba výhodná, protože získává celou skupinu klientů najednou a šetří tak například náklady za reklamu. Klient v tomto případě neplatí skutečně nic.